yandex-izleme
FinansKredisi.com

Kefil Olmaktan Vazgeçmek Mümkün Müdür?

1.913
Kefil Olmaktan Vazgeçmek Mümkün Müdür?

Bankalar tarafından kredi için başvuran kişinin sabit gelirinin olmadığı, kredi notunun düşük olduğu durumlarda bankalar kredi çekmek isteyen kişinin krediyi geri ödeyememe riskine karşılık kefil göstermelerini isterler. Kefil, bankadan krediyi çeken kişi çektiği krediyi ödeyemediği durumda onun yerine kredi borcunu ödemeyi kabul eden kişi demektir. Bir kimseye kefil olmayı kabul etmek çok ciddi bir meseledir. Başka birinin borcuna kefil olmadan önce iyice düşünmek gerekir. Yeni borçlar kanununa göre başka bir kimseye kefil olabilmek için eşin yazılı rızasının alınması gereklidir. Peki bir kimseye kefil olduktan sonra kefillikten vazgeçebilir miyiz?

Bir başkasının kredi borcuna kefil olduktan da kefilliği sonlandırmak istenebilir. Her ne kadar kefilliği sonlandırmak oldukça zor olsa da imkansız değildir. Bazı durumlara kefilliğin sonlandırılması mümkündür. Bunun için öncelikle imzalanan kefillik sözleşmesine bakılması gereklidir. Kefillik adi kefillik ve müteselsil kefillik olmak üzere ikiye ayrılır.

Adi kefillikte alacaklı olan taraf alacağını öncelikle borçlu olan kişiden talep eder. Borçlu olan kişiye başvurmadan kefile kesinlikle başvurulamaz. Bu sayede kefil olan kişiye itiraz etme hakkı doğar. Asıl borçlu kişinin hakkında yapılan icra takibine rağmen borcun ödenmemesi, borçlu kişinin takibinin imkansız hale gelmesi, borçlu kişinin iflasına karar verilmesi gibi durumlarda kefile başvurulur.

Müteselsil kefillikte kefilin yükümlülüğü adi kefilliğe göre çok daha ağırdır. Alacaklı kişi alacağını öncelikle asıl borçlu kişiden de isteyebilir kefil olan kişiden de isteyebilir. Bu durumda kefil olan kişinin hiçbir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Müteselsil kefillikte asıl borçlu olan kişi ile kefil olan kişinin sorumluluğu eşit ölçüdedir.

Banka Tarafından Kefillik Sonlandırılabilir Mi?

kefil

kefil

Banka kredisine kefil olan kişi için eğer daha borç durumu oluşmamışsa sonlandırmak gibi bir durum söz konusu olabilir. Yani bankadan çekilmiş olan kredi henüz borçlu olan kişinin hesabına yatırılmadıysa kefillik sonlandırılabilir. Yazılı bir şekilde kefillik sözleşmesi yapılmalıdır. Kefilin ne miktardan sorumlu olacağı ve kefaletin tarihi sözleşmede açıkça belirtilmelidir. Aksi halde kefillik sözleşmesinin bir geçerliliği yoktur ve kefilliğe itiraz edebilirsiniz. Asıl borçlu olan kişinin borcu ödemeden yurt dışına kaçması gibi bir durumda kefilliğin iptali için mahkemeye başvurabilirsiniz.

  TEB Döviz Hesabı Nasıl Açılır? Başvurusu ve Şartları 

Hangi Durumlarda Kefalet Sona Erer?

Borçlu kişi tarafından borcun ödenmesi, asıl borcun yenilenip borç sözleşmesinin geçersiz sayılması, borcun ibra ile ortadan kalkması, süreli kefillikte belirlenen sürenin dolması, alacaklı ile borçlu arasındaki davada borcun olmadığına dair kanaat getirildiğinde, on yıllık zaman aşımı süresinin dolması gibi durumlarda kefillik ortadan kalkar.

Kaç Yılda Kefillik Düşer?

Kefillik verilirken on yıldan uzun bir süre için verilmiş olsa dahi yeni bir kefalet verilmediği durumda Borçlar Kanunu 598. maddesine göre kefilin sorumluluğu on senenin sonunda sona ermektedir.

Kefillik çok ciddi olunması gereken bir meseledir. Herhangi bir yakınınız tarafından kredi çekmek için kefil olmanız istenebilir. Her ne kadar içten içe olumsuz bakılsa da kırmamak adına kefillik kabul edilebilir. Bir başkasına kefil olurken borcunu ödeyip ödeyemeyeceği mutlaka düşünülmelidir aksi taktirde borcunu ödeyemezse bu borcu sizin ödemeniz gerekeceği göz ardı edilmemelidir. Kefil olurken kefalet sözleşmesi mutlaka okunup incelenmeli, kefalet sözleşmesinin bir örneği de saklanmalıdır.

Etiketler: